04-05 wrzesień 2010 r. Wystawa Międzynarodowa w Krakowie

IKAR z Eterowego Gniazda klasa pośrednia, ocena doskonała, lokata I.

A wyjątkowo pogoda była deszczowa.

Wystawcy chętnie kryli pieski w namiotach.