15.05.2011 r. Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Krośnie

15.05.2011 w Krośnie odbyła się Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Pokazywana tam była IBIZA z Eterowego Gniazda.

Występowała w klasie otwartej. Otrzymała ocenę: doskonałą, I lokatę, złoty medal i kolejne CWC. Oceniała P. Bożena Czempas.

Kiniusiu tak Trzymaj !!!